Beschrijf een nieuwe soort Simocybe

Probleemstelling

Het rijk der fungi is enorm divers, zo divers dat de meeste soorten nog onontdekt en onbeschreven zijn. Van de geschatte zes miljoen soorten fungi die op aarde voorkomen, zijn er tot op heden 138.000 beschreven. Waar is die onbeschreven meerderheid? Tijdens een inventarisatie van paddenstoelen in de Boston Harbor Islands (BHI) National Recreation Area, een beschermd gebied dat de 34 drumlin-eilanden en schiereilanden rondom de haven van Boston omvat, werden 1000 collecties verzameld, waarvan er tot nu toe 511 zijn geïdentificeerd. In totaal werden 232 soorten gevonden waaronder een aantal soorten die als nieuw werden beschreven op basis van materiaal van de BHI: Orbilia renispora, Trochila bostonensis en Xylaria finismundoensis. Deze laatste soort werd op het schiereiland met de dramatische naam World’s End gevonden, vandaar het epitheton.

Doelstelling

Het doel van deze bachelorproef is om een nieuwe soort te beschrijven in het geslacht Simocybe (matkopjes). Dit is een klein genus met 26 beschreven soorten die slechts met behulp van microscopische kenmerken (hoedhuid, basidiosporen, steriele elementen) en DNA kunnen worden geïdentificeerd en gedelimiteerd. De nieuwe soort werd verzameld op World’s End, een van de BHI-schiereilanden, en is fylogenetisch het dichtste verwant aan S. rhabarbarina, een recent beschreven soort uit Italië. De student leert de microscopische kenmerken van het geslacht kennen op basis van herbariummateriaal. De student vergelijkt daarna de nieuwe soort met S. rhabarbarina op basis van micromorfologische kenmerken en voert fylogenetische analyses uit met beschikbare sequenties. Indien mogelijk binnen het tijdsbestek, zullen sequenties van herbariumcollecties worden gegenereerd om in de fylogenetische analyses te verwerken en andere taxonomische problemen op te lossen. De student maakt tijdens deze bachelorproef kennis met taxonomie en fylogenie, alsook wat het inhoudt om een nieuwe soort te beschrijven voor de wetenschap. De resultaten van deze bachelorproef zullen worden gepubliceerd in een gepeerreviewed tijdschrift.

Te bestuderen collecties

Collectielabel (fungarium)SoortITS-sequentieLand
BHI-F-724 (PUL)Simocybe aff. rhabarbarinaOM534632Verenigde Staten
D. Haelew. F-3912a (PUL)Simocybe sp.MK564600Canada
D. Haelew. F-3933 (FLAS)Simocybe sp.MH930300Chili
D. Haelew. F-3934 (FLAS)Simocybe sp.MH930383Chili
D. Haelew. F-3935 (FLAS)Simocybe sp.MH211762Verenigde Staten
D. Haelew. F-3936 (FLAS)Simocybe sp.MH211763Verenigde Staten
D. Haelew. F-3937 (FLAS)Simocybe sp.MH212069Verenigde Staten
D. Haelew. F-3938 (FLAS)Simocybe sp.Argentinië

Referenties

Aime MC, Vilgalys R, Miller Jr. OK. 2005. The Crepidotaceae (Basidiomycota, Agaricales): phylogeny and taxonomy of the genera and revision of the family based on molecular evidence. American Journal of Botany 92(1): 74-82. https://doi.org/10.3732/ajb.92.1.74 [pdf]

Bandala VM, Esteve-Raventós F, Montoya L. 2008. Two remarkable brown-spored agarics from Spain: Simocybe parvispora sp. nov. and Crepidotus ibericus comb. nov. Sydowia 60(2): 181-196. [pdf]

Haelewaters D, Dirks AC, Kappler LA, Quijada L, Vandegrift R, Buyck B, Pfister DH. 2018. A preliminary checklist of fungi at the Boston Harbor Islands. Northeastern Naturalist 25(Special Issue 9): 45-76. https://doi.org/10.1656/045.025.s904 [pdf]

Horak E, Miller Jr. OK. 1997. A new species of Simocybe from North America. Mycotaxon 62: 225-229. [pdf]

Horak E, Ronikier A. 2011. Simocybe montana (Crepidotaceae, Agaricales), a new species from the alpine belt in the Swiss Alps and the Romanian Carpathians. Mycological Progress 10(4): 439-443. https://doi.org/10.1007/s11557-010-0714-1 [pdf]

Poli L, Musumeci E, Alvarado P. 2015. Una nuova Simocybe europea rinvenuta in (Brianza) Lombardia: S. rhabarbarina sp. nov. Rivista Micologica Romana, Bollettino dell’Associazione Micologica ed Ecologica Romana 31(3): 20-30. [pdf]

Vizzini A, Consiglio G, Marchetti M. 2019. Mythicomycetaceae fam. nov. (Agaricineae, Agaricales) for accommodating the genera Mythicomyces and Stagnicola, and Simocybe parvispora reconsidered. Fungal Systematics and Evolution, 3(1): 41-56. https://doi.org/10.3114/fuse.2019.03.05 [pdf]