Schimmels op vleermuisvliegen in Costa Rica

Probleemstelling

Vleermuizen worden geparasiteerd door verschillende organismen, waaronder wantsen, vlooien en vliegen. De vliegen (Diptera) voeden zich met het bloed van de vleermuisgastheer. Er zijn veel recente studies over vleermuisvliegen, die specificiteit, seksuele infectiepatronen en populatiestructuur bediscussiëren. We weten echter heel weinig over de parasieten van die ectoparasitaire vliegen. Zij kunnen geïnfecteerd worden door Laboulbeniales zwammen. Deze Ascomycota werden beschreven in de vorige eeuw maar zijn in meerdere decennia niet meer gevonden. Pas recent, tijdens veldwerk in Centraal Amerika en Europa, werden een aantal vleermuisvliegen ingezameld geïnfecteerd met Laboulbeniales uit de geslachten Gloeandromyces, Nycteromyces en Arthrorhynchus. Cryptische diversiteit is algemeen bij fungi en ook bij een aantal taxa op vleermuisvliegen stelt zich de vraag of het effectief soorten zijn of soortencomplexen.

Doelstelling

Het doel van deze bachelorproef is om vleermuisvliegen die in Costa Rica werden verzameld, te screenen voor de aanwezigheid van Laboulbeniales schimmels. De aangetroffen Laboulbeniales zullen worden geïdentificeerd tot op soortniveau met behulp van morfologische kenmerken (microscopie) en—indien mogelijk—ook DNA sequenties en fylogenetische analyses. Mogelijks zitten er onbeschreven schimmelsoorten in dit materiaal, wat de student een unieke kans zou geven om een nieuwe soort voor de wetenschap te beschrijven. De student maakt tijdens deze bachelorproef kennis met de unieke morfologie, nomenclatuur en taxonomie van de onderbestudeerde maar fascinerende Laboulbeniales zwammen.

Referenties

de Groot MD, Dumolein I, Hiller T, Sándor AD, Szentiványi T, Schilthuizen M, Aime MC, Verbeken A, Haelewaters D. 2020. On the fly: tritrophic associations of bats, bat flies, and fungi. Journal of Fungi 6(4): 361. https://doi.org/10.3390/jof6040361 [pdf]

Haelewaters D, Blackwell M, Pfister DH. 2021. Laboulbeniomycetes: Intimate fungal associates of arthropods. Annual Review of Entomology 66: 257-276. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-013020-013553 [pdf]

Haelewaters D, Hiller T, Dick CW. 2018. Bats, bat flies, and fungi: a case of hyperparasitism. Trends in Parasitology 34(9): 784-799. https://doi.org/10.1016/j.pt.2018.06.006 [pdf]

Haelewaters D, Pfister DH. 2019. Morphological species of Gloeandromyces (Ascomycota, Laboulbeniales) evaluated using single-locus species delimitation methods. Fungal Systematics and Evolution 3: 19-33. https://doi.org/10.3114/fuse.2019.03.03 [pdf]

Liu J, Haelewaters D, Pfliegler WP, Page RA, Dick CW, Aime MC. 2020. A new species of Gloeandromyces from Ecuador and Panama revealed by morphology and phylogenetic reconstruction, with a discussion of secondary barcodes in Laboulbeniomycetes taxonomy. Mycologia 112(6): 1192-1202. https://doi.org/10.1080/00275514.2020.1781496 [pdf]

Van Caenegem. 2021. Hyperparasitic interactions of Laboulbeniales on bat flies in Trinidad and Panama and the description of two new species of Gloeandromyces. Bachelor Thesis, Ghent University, Belgium. pp. 1-25. [pdf available at request]