Beschrijf nieuwe soorten Leotia (Fungi, Ascomycota)

Probleemstelling

Fungi in de klasse Leotiomycetes zijn erg divers, zowel in morfologie als in hun ecologie. De meeste Leotiomycetes vormen kommetjes of apothecia met inoperculate asci. Er zijn momenteel 6.440 beschreven soorten in 53 families en 630 geslachten, maar de grote meerderheid van de diversiteit aan Leotiomycetes blijft onbeschreven. Deze zwammen worden vaak over het hoofd gezien in het veld, deels vanwege hun kleine formaat of het ontbreken van een vruchtlichaam. De grootste huidige uitdagingen bij het bestuderen van Leotiomyceten zijn het gebrek aan begrip over (1) de relaties op subklasseniveau binnen deze groep, (2) de diversiteit van taxa die uitsluitend worden gedetecteerd door eDNA-onderzoek, en (3) de ecologische en functionele rollen van onbeschreven taxa in onze ecosystemen.

Doelstelling

Leotiomycetes worden gevonden op alle continenten behalve Antarctica. De taxonomie van de groep is vooral bestudeerd geweest op basis van de diversiteit in West-Europa en de Verenigde Staten. Dit heeft ervoor gezorgd dat tropische locaties alsook het hele Afrikaanse continent onbestudeerd blijven. Van de 630 geslachten in de klasse, zijn er 85% gebaseerd op soorten uit gematigd Europa. Deze bachelorproef heeft als doel om enkele collecties van het geslacht Leotia uit Afrika te beschrijven. Collecties werden verzameld in Benin, de Democratische Republiek Congo en Zimbabwe. DNA-sequenties tonen aan dat het om meerdere verschillende soorten gaat. De student die deze bachelorproef aangaat heeft de kans om met unieke nieuwe soorten zwammen te werken. Hij of zij maakt kennis met integratieve taxonomie, microscopische technieken en fylogenieën, alsook wat het inhoudt om nieuwe soorten te beschrijven voor de wetenschap. De resultaten van deze bachelorproef zullen worden gepubliceerd in een gepeerreviewed tijdschrift.  

Referenties

Grupe II AC, Smith ME, Weier A, Healy R, Caiafa MV, Pfister DH, Haelewaters D, Quandt CA. Two new species of Phaeohelotium (Leotiomycetes: Helotiaceae) from Chile and their putative ectomycorrhizal status. Fungal Systematics and Evolution 10: 231-249. https://doi.org/10.3114/fuse.2022.10.10 [pdf]

Haelewaters D, Filippova NV, Baral H-O. 2018. A new species of Stamnaria (Leotiomycetes, Helotiales) from Western Siberia. Mycokeys 32: 49-63. https://doi.org/10.3897/mycokeys.32.23277 [pdf]

Kühdorf K, Münzenberger B, Begerow D, Gómez-Laurito J, Hüttl RF. 2015. Leotia cf. lubrica forms arbutoid mycorrhiza with Comarostaphylis arbutoides (Ericaceae). Mycorrhiza 25: 109-120. https://doi.org/10.1007/s00572-014-0590-7 [pdf]

Mains EB. 1956. North American Species of the Geoglossaceae. Tribe Cudonieae. Mycologia 48(5): 694-710. https://doi.org/10.1080/00275514.1956.12024583 [pdf]

Otani Y. 1982. Cup fungi in Nepal 1. pp. 75-91. In: Otany Y. (ed.) Reports on the Cryptogamic study in Nepal. National Science Museum, Tokyo. [pdf]

Quandt CA, Haelewaters D. 2021. Phylogenetic Advances in Leotiomycetes, an Understudied Clade of Taxonomically and Ecologically Diverse Fungi. pp. 284-294. In: Zaragoza Ó (ed.) Encyclopedia of Mycology, Volume 1. Elsevier, Oxford. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819990-9.00052-4 [pdf]

Zhong Z, Pfister DH. 2004. Phylogenetic relationships among species of Leotia (Leotiales) based on ITS and RPB2 sequences. Mycological Progress 3: 237-246. https://doi.org/10.1007/s11557-006-0094-8 [pdf]